Op 29 januari 2021 heeft Herman Klein Kromhof namens de werkgroep de aanbeveling aan het Plaatselijk Belang Daarlerveen aangeboden aan wethouder Nijhof van de Gemeente Hellendoorn.

Deze aanbeveling is de analyse en samenvatting die de werkgroep heeft samengesteld op basis van de gehouden bewoners peiling. De aanbeveling wordt meegenomen door de gemeente in het resultaat voor totale opwekking van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen.

Belangrijkste conclusies die de werkgroep heeft getrokken zijn:

  • Het merendeel van de inwoners van Daarlerveen vindt dat Daarlerveen moet bijdragen aan de opwekking van duurzame energie
  • Daarlerveen wil daarbij de regie in eigen hand houden zodat ook de baten van de opwekking in het dorp terecht komen.
  • PV-panelen op bedrijfsdaken zou een absolute eerste stap moeten zijn.
  • Er zijn twee initiatieven voor kleinschalige zonneparken in de nabije omgeving van Daarlerveen. Op basis van de enquête is daar draagvlak voor binnen de Daarlerveense gemeenschap.
  • Voor grootschalige opwek middels grote windturbines of grote zonneparken is duidelijk geen draagvlak.

De werkgroep adviseert het Plaatselijk Belang zelf neutraal te blijven zodat zij in gesprek kan blijven met elke inwoner, ongeacht zijn of haar mening. Plaatselijk Belang zou wel de oprichting van een zelfstandige energie-coöperatie moeten stimuleren.

Als laatste heeft de werkgroep een kritische noot willen geven richting het gemeentebestuur. Ondanks alle inzet en goede bedoelingen voorziet de werkgroep dat de ontwikkelingen te versnipperd zijn en te langzaam gaan om de opwarming van de aarde daadwerkelijk onder de 2 graden te houden. Een meer gecentraliseerde landelijke aanpak met bijvoorbeeld de bouw van kerncentrales lijkt onvermijdelijk om de afspraken uit het Akkoord van Parijs na te kunnen komen.

Wil je de volledige aanbeveling lezen? Hij is hier te downloaden.