De afgelopen weken zijn we diverse keren bevraagd over de plannen voor windmolens langs de Stouwe en over plannen voor zonneparken in de nabije omgeving van Daarlerveen. Omdat via-via verhalen vaak een eigen leven gaan leiden hebben we de informatie die ons tot dusver bekend is over de plannen samengevat in dit artikel.

Windmolens langs de Stouwe

Door de gemeente Hellendoorn is onderzocht waar in de gemeente in potentie windmolens zouden kunnen staan. Hierbij is op basis van puur technische randvoorwaarden als, geluid op gevels van woningen, hoogspanningsinfrastructuur, laagvliegroutes etc. bekeken waar in potentie windmolens zouden kunnen staan.

Langs de Stouwe is dan een gebied dat in principe geschikt zou zijn. Er circuleert een kaartje waarin 9 windmolens zijn ingetekend in een gedeelte van dat gebied. Dit is in onze ogen wat suggestief omdat er nog niets bekend is over aantallen en de exacte locatie van windmolens.

Voor zover wij nu weten is er op het moment van schrijven geen sprake van concrete plannen. Ook zijn er geen concrete aantallen molens of hoogtes daarvan bekend. Wel is bekend dat er een aantal boeren met grond langs de Stouwe de mogelijkheden aan het verkennen zijn. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de grondeigenaren in ’n Kadiek in Daarle is door aanwezigen gevraagd te komen met meer concrete plannen. Hoeveel molens, waar precies en welk financieel plan hangt hier aan vast. De resultaten van dit verzoek zijn ons op dit moment niet bekend. We hopen deze resultaten binnen een redelijke termijn te ontvangen. Zodra we die hebben lees je er meer over op deze site.

Zonnepark G.J. Kerkdijkweg

Tussen de Stouwe en de G.J. Kerkdijkweg is er door een ontwikkelaar van van zonneparken een intentieovereenkomst getekend voor een zonnepark.
We hebben een gesprek gehad met de ontwikkelaar. Op dit moment is er geen concrete invulling van het plan. Afgesproken is de uitkomst van de enquête die deze maand gehouden wordt af te wachten. Afhankelijk van de uitkomst van de enquête zal er samen met de werkgroep of op eigen initiatief verdere invulling worden gegeven aan de plannen.

plangebied zonnepark G.J. Kerkdijkweg
Plangebied zonnepark G.J. Kerkdijkweg Daarlerveen

Zonnepark tussen Nieuwstraat en Kalkwijk

Ook voor het gebied tussen de Nieuwstraat en de Kalkwijk zijn grondeigenaren benaderd door een ontwikkelaar van een zonnepark. We hebben een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de grondeigenaren. Voor deze locatie is er op dit moment geen intentieovereenkomst. De grondeigenaren staan er voor open de mogelijkheden te onderzoeken. Ook zij hebben aangegeven de uitkomsten van de enquête af te wachten en daarna verder te zien.

Onderstaande foto toont het gebied waar naar gekeken wordt voor het ontwikkelen van een zonnepark. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling het hele plangebied vol te bouwen. Wat en hoe zal mede afhangen van de uitkomst van de enquête.

Gebied met potentie voor een zonnepark tussen de Kalkwijk en Nieuwstraat in Daarlerveen.
Gebied met potentie voor een zonnepark tussen de Kalkwijk en Nieuwstraat

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn of behoefte zijn aan een nader gesprek dan mag je de werkgroepleden voor benaderen. We staan je graag te woord!