Wat wil jij?!


De gemeente Hellendoorn heeft o.a. bij de plaatselijke belangen verzocht om aan te geven op welke wijze ze denken een bijdrage te kunnen leveren in de reductie van CO2 uitstoot. PB Daarlerveen wil van haar leden weten wat hun standpunten zijn alvorens verdere samenwerking of samenspraak op dit gebied aan te gaan. PB Daarlerveen heeft gemerkt dat er veel informatie te vinden is over energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking, maar dat die niet altijd eenduidig is. Daarom heeft het bestuur van PB Daarlerveen tijdens een informatie avond van de initiatiefgroep Daarle-Daarlerveen een oproep gedaan aan haar leden om zich aan te melden voor een werkgroep Energietransitie. Deze werkgroep zal zo objectief mogelijk het bestuur en de leden informeren over de feiten die betrekking hebben op de energietransitie en het effect daarvan op Daarlerveen.

De laatste informatie vind je hier. Kijk in ons blog voor nog meer informatie.

Neem contact met ons op

Nonkeswijk 2b Daarlerveen
Contactgegevens
E-mail: info@duurzaamdaarlerveen.nl Telefoon: 0546 - 760202