Naar aanleiding van de oproep hebben uiteindelijk vijf personen zitting genomen in de werkgroep. Twee leden vanuit het PB-bestuur en drie leden uit Daarlerveen en omgeving. De werkgroep heeft als opdracht om:

De inwoners van Daarlerveen in staat te stellen een op feiten gebaseerd beeld te vormen van de voor- en nadelen van energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking in en rond Daarlerveen, zodat het bestuur kan handelen op het gezamenlijk standpunt van de inwoners.”

De werkgroep is voornemens om enkele informatie avonden te houden voor de inwoners van Daarlerveen, zodat het bestuur medio november een dorpsraadpleging kan uitvoeren.

De leden van de werkgroep stellen zich even voor:

Ferdinand Dam, woonachtig aan de Zwanenweg
“Met veel interesse -en af en toe net zo veel verbazing- volg ik al een tijd de ontwikkelingen en discussies rondom de verduurzaming, die in mijn ogen hard nodig is om ons nageslacht een leefbare wereld na te laten. Binnen de werkgroep wil ik er vooral op letten dat eventuele gezamenlijke projecten iets opleveren voor heel Daarlerveen.”

Egbert Evers, woonachtig aan de Brugstraat
Ik zit in de werkgroep Energietransitie ook namens het plaatselijk belang. Het is belangrijk om een ieder voldoende te informeren over de voor en nadelen van verschillende mogelijkheden echter als we niets doen dan wordt er voor ons beslist en staan we met lege handen. Dan hebben we wel de lasten maar niet de lusten.

Gerard Groeneweg, woonachtig aan Stouweweg
Op de eerder genoemde informatieavond kwam nadrukkelijk plaatsing van windmolens langs de Stouwe ter sprake. Bijna op een steenworp afstand wonend van deze mogelijke plaatsing locatie, wil ik graag goed geïnformeerd constructief meedenken over hoe duurzame opwekking van energie op een veilige en gezonde wijze in onze woonomgeving kan worden uitgevoerd

Dirk Jan Karsten woonachtig aan de Nonkeswijk.
“De energietransitie is in volle gang. Dat raakt ons in Daarlerveen ook. Ik wil me actief inzetten met de werkgroep om een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die ons dat als dorp biedt.”

Herman Klein Kromhof, woonachtig aan de Spoorstraat.
“ik heb mij verbaasd over de wirwar aan tegenstrijdige meningen, feiten en alternatieve feiten die tijdens de informatie avond van de initiatiefgroep Daarle-Daarlerveen door diverse aanwezigen werden uitgedragen. Het Klimaatakkoord en de daarbij behorende energietransitie heeft grote invloed op de Daarlerveen en haar directe omgeving. Die invloed wordt mede bepaald door keuzes die goedgeïnformeerde inwoners maken.”